اخبار دفتر

حسن پسندیده مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت دفع بهداشتی زباله های آلوده به ویروس کرونا گفت:

1398/12/7 چهارشنبه
.
تاکید سازمان محیط زیست بر جمع‌آوری و امحای صحیح پسماندهای «کرونا»

تاکید سازمان محیط زیست بر جمع‌آوری و امحای صحیح پسماندهای «کرونا»

1398/12/4 يكشنبه
.
جلسه کمیته راهبری کنوانسیون ها

کمیته راهبری کنوانسیون ها تشکیل شد

1398/12/4 يكشنبه
.
سومین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

سومین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

1398/12/3 شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

کنوانسیون ها

کنوانسیون های مربوط به حوزه مدیریت پسماند


متن فارسی کنوانسیون بازل

متن فارسی کنوانسیون روتردام

متن فارسی کنوانسیون میناماتا

متن فارسی کنوانسیون استکهلم

متن انگلیسی کنوانسیون بازل

متن انگلیسی کنوانسیون روتردام

متن انگلیسی کنوانسیون میناماتا

متن انگلیسی کنوانسیون استکهلم
بيشتر

پروژه های مطالعاتی

قراردادهای منعقده با موضوع پسماند

وضعیت

عنوان قرارداد

پایان قرارداد

1. بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی پسماندهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار

در حال مکاتبه برای پایان قرارداد

2 .مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی ( با تمرکز بر سرفصل پسماند)

در حال مطالعه

3. تدوین برنامه عملیاتی حل مسایل و مشکلات مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک

در حال مطالعه

4. تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل ‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه

در حال مطالعه

5. تهیه دستورالعمل ضوابط زيست محيطي استفاده صنايع از سوخت هاي مشتق شده از پسماند

در حال مطالعه

6. تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای برق و الکترونیکی

در حال مطالعه

7.طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی در حوزه طبقه بندی پسماندهای ویژه در صنایع، کشاورزی و معادن

در حال مطالعه

8. تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز

 

بيشتر

فرایند ها

لینک ها