اخبار معاونت

معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها به منظور رصد مستمر آب های تحت حاکمیت دریایی کشور با اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نشست هم اندیشی  برگزار نمود.

1398/10/15 يكشنبه
.
کارگاه آموزشی صید آبزیان و تهدیدات صید ضمنی و صید شبح برگزار شد.

با توجه به اهمیت تهدیدات برخی روش های  صید آبزیان که منجر به صید ضمنی وشبح می شوند و بمنظور آشنایی بیشتر کارشناسان محیط زیست با آثار و تبعات بهره برداری ناپایدار منابع آبزی، دوره آموزشی آشنایی با روش صید آبزیان و تهدیدهای صید ضمنی و سید شبح با سخنرانی دکتر گرگین عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان وحضور روسای ادارات محیط زیست دریایی استانهای ساحلی و همچنین کارشناسان ستادی در مورخ 11/10/98 در سالن اجتماعات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها برگزار گردید.

1398/10/11 چهارشنبه
.
مرگ سفید مرجان‌ها

رئیس گروه اکولوژی دریا معاونت محیط زیست دریایی گفت: با در نظر گرفتن میزان پوشش مرجان‌ها در مناطق مختلف بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ متر مربع از مناطق مرجانی ایران در واحد سطح به صورت کامل از بین رفته‌اند. ایسنا/بوشهر مهدی بلوکی در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش فعالان رسانه در تنویر افکار عمومی عنوان کرد: خلیج فارس را دریای جوان رو به زوال نامیده اند، چرا که بر اساس محاسبات Burt در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰ درصد از مساحت 3800 کیلومتری صخره مرجانی خلیج فارس از بین رفته اند که سه برابر بیشتر از استاندارد جهانی است.

1398/10/2 دوشنبه
.
تمدید ارسال مدارک انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی تا 20 دی ماه

مهلت ارسال مدارک برای شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی تا تاریخ 20 دی ماه 1398 تمدید شد.

1398/10/2 دوشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها


دستورالعمل ها معاونت

دستورالعمل های دفتر زیست بوم های دریایی

دستورالعمل های دفتر سواحل و تالاب های ساحلی

دستورالعمل های دفتر بررسی آلودگی های دریایی

 
بيشتر

پروژه های مطالعاتی

استاندارد ها


استانداردهای معاونت

استانداردهای دفتر زیست بوم های دریایی

استانداردهای دفتر سواحل و تالاب های ساحلی

استانداردهای دفتر بررسی آلودگی های دریایی

 
بيشتر