پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 3- تفاوت پروانه های ویژه و عادی شکار چهارپا چیست؟  پروانه های عادی برای شکار گونه های گونه های غیر حمایت شده (مانند کل) و شکار در مناطق آزاد (خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان) و شکار در فصول و ساعاتی که  محدودیت و ممنوعیتی برای آنها در نظر گرفته نشده و همچنین شکار با اسلحه و مهماتی که ممنوعیت و محدودیتی برای آنها در نظر گرفته نشده باشد صادر می گردند. اما برای شکار گونه های حمایت شده و حفاظت شده (مانند قوچ) و همچنین شکار در مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش و قرق های اختصاصی، پروانه ویژه صادر می شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر