پرسشهای متداول

يكشنبه 28 بهمن 1397 در صورت صدور مجوز چگونه به متقاضی اطلاع رسانی می گردد؟ در این صورت پیامک  صدور مجوز به متقاضی ارسال می گردد ضمنا متقاضی می تواند با استفاده از کد رهگیری خود به صفحه پیگیری  مراجعه کند و گردش کار ونتیجه ی درخواست خود را مشاهده نماید.
بيشتر
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر