پرسشهاي متداول

چهارشنبه 24 بهمن 1397 صدور مجوز تکثیر و پرورش حيوانات وحشی بر عهده چه نهادی است؟ -    با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم سازمان تکثیر و پرورش گونه های غیر حمایت شده برعهده اداره کل حفاظت محیط استانها ، و گونه های حمایت شده توسط توسط سازمان صادر می گردد .
 
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر