پرسشهاي متداول

چهارشنبه 24 بهمن 1397 آیا نگهداری تعدادی محدود عقرب در منازل و محلهای مسکونی برای کسب تجربه امکان پذیر می باشد ؟ خیر و انجام این کار غیر قانونی بوده و مشمول برخورد قانونی به تشخیص مرجع قضایی می باشد.
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر